Convocatòria assemblea AFA 2022

Us convoquem a la propera Assemblea General de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Sant Gervasi que tindrà lloc el proper dimarts, dia 20 de desembre de 2022, en convocatòria única a les 19 h. (punt de trobada secretaria de l’escola)

La convocatòria serà realitzada per via presencial i per mitjà d’una plataforma telemàtica, per la qual cosa qui hi vulgui assistir haurà de facilitar la seva adreça electrònica enviant un correu a:

afa@santgervasi.org

(amb aquesta cessió, s’entén que està d’acord a tot el que estableix el RGPD 2016/679 i la Llei 3/2018 de LOPD_GDD, i que l’ús del email és exclusiu per aquest propòsit i en cap cas es mantindrà registre del mateix)

ORDRE DEL DIA:

1. Balanç econòmic del curs 2021-2022

2. Resum d’activitats realitzades durant el curs anterior

3. Calendari d’activitats del curs 2022-2023

4. Aprovació de quotes del curs 2023–2024

5. Presentació d’activitats que realitza l’AFA (Col·laboracions)

6. Torn obert de paraules

La Junta Directiva