Search for:

L´AFA Sant Gervasi és activa en diversos àmbits de l´Escola, serveis escolars i activitats
extraescolars, i participa en activitats adreçades als alumnes i les seves famílies.

1. Règim Intern

 • Desenvolupament del reglament de funcionament intern de l’associació
 • Coordinació dels diferents àmbits. Aspectes organitzatius generals
 • Representació de l’associació al Consell Escolar del Centre

2. Relacions Externes

 • Relacions amb la Fundació Privada Sant Gervasi
 • Relacions amb altres organismes i institucions externes

3. Economia i Comptabilitat

 • Estat de comptes i balanç econòmic
 • Confecció del pressupost anual

4. Informació i Comunicació

 • Mitjans de comunicació. Web, Revista Xarpants, Newsletter Escola i altres
 • Noves tecnologies de la informació: Internet, correu electrònic, xarxes socials

5. Cultura

 • Escola de Música:
  • a) Col·laboració amb l’organització del festival de final de curs
  • b) Suport a la participació de les corals.
 • Teatre:
  • a) Promoció dels tallers de teatre
  • b) Col·laboració en les activitats d’interpretació que organitzi l’Escola. Cinema.
 • Escacs:
  • a) Equipaments i promoció.
  • b) Col.laboració en un torneig escolar.
 • Festivitats lúdiques i culturals:
  • a) Science week.
  • b) Col·laboració en la Festa de Sant Jordi. Premis literaris
  • c) Dia de la dansa.
 • Robòtica:
  • a) Equipaments i promoció

6. Esports

 • Escola de Bàsquet:
  • a) Promoció de l’escola de bàsquet. Suport dels equipaments esportius.
  • b) Col·laboració en activitats. Intercanvis. Campus de Bàsquet.
 • Atletisme, patinatge, iniciació esportiva i altres activitats esportives.
 • Natació:
  • a) Cursets per als cicles mitjà i superior
 • Festivitats esportives: Diada de Pádel (Family Day)

7. Sanitat i Higiene

 • Col·laboració en els programes d’avaluació i de qualitat del servei de menjador
 • Donar resultats sobre les consideracions que es facin sobre les instal·lacions i vestuaris esportius de l’Escola

8. Activitats dirigides a Famílies

 • Formació, xerrades, seminaris, etc.
 • Activitats esportives: triatló, aeròbic, etc (Oci i Salut).
 • Altres activitats:
  • a) Pràctiques d’idioma
  • b) Servei de biblioteca
  • c) Serveis informàtics
 • Escola d’Adults
 • Grup deMúsica, Grup de Teatre, Grup de Lectura