Assemblea General

Us convoquem a la propera Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Sant Gervasi que tindrà lloc el proper dimarts, dia 3 de novembre de 2020, en convocatòria única a les 19 h.

Per la situació actual de la pandèmia, la convocatòria serà realitzada per mitja d’una plataforma telemàtica, per la qual cosa qualsevol personal que vulgui assistir haurà de facilitar el seu mail (amb aquesta cessió, s’entén que està d’acord a tot el que estableix el RGPD 2016/679 i la Llei 3/2018 de LOPD_GDD, i que l’ús del mail és exclusiu per aquest propòsit i en cap cas es mantindrà registre del mateix)

ORDRE DEL DIA:

  1. Balanç econòmic del curs 2019-2020
  2. Resum activitats realitzades durant el curs.
  3. Calendari curs 2020-2021
  4. Informació i gestió de la pandèmia curs 2019-2020 i perspectives curs
    2020-2021.
  5. Aprovació de quotes del curs 2020 – 2021
  6. Renovació canvi de membres de la Junta.
  7. Torn obert de paraules.