Comunicació AFA Inici de Curs

Des de l’AFA esperem que hagin anat bé aquests dies de vacances, i que almenys hagin estat per descansar i desconnectar d’aquests mesos de tanta complexitat.

Segurament aquesta situació generà incertesa, angoixa, i molts dubtes a les famílies, sobre tot ara que ja falten pocs dies per l’inici de curs, també conscients de que estem en una situació canviant i dinàmica, i que hi hauran modificacions i canvis durant el curs dels plans establerts.

Des de l’AFA creiem que l’objectiu principal de l’escola és l’acompanyament pedagògic i la presencialitat a totes les etapes, des de Infantil fins a Batxillerat i Cicles Formatius, i que és important per aconseguir els objectius educatius i de formació dels alumnes, dels nostres fills i filles.

En un curs excepcional, creiem que s’han de prendre solucions i decisions excepcionals, i no es pot mantenir les activitats com fins ara s’han desenvolupat.

Des de l’AFA s’han pres les decisions que en el nostre àmbit de responsabilitat podem:

 • La exempció del cobrament de les quotes del curs 2020-21 per les famílies que havien cursat el curs 2019-2020.
 • El tancament del servei de consulta i préstec dels llibres iniciat fa uns anys i que estava al passadís del menjador / entrada de la piscina, per evitar situacions de risc associat a aquest servei.
 • S’ha proposat a l’escola facilitar material higiènic-sanitari a disposició de les famílies, així com per reforçar la seguretat en els accessos: termòmetres, catifes per la desinfecció de calçat, etc.

Amb aquest comunicat us volem trametre un resum de les propostes que ha realitzat l’AFA a l’escola envers a les mesures de seguretat i organització del curs 2020-2021, algunes de les quals ja venen donades pels departaments d’Educació i Salut, i s’han incorporat en el pla d’apertura de l’escola, si bé creiem necessari insistir per tal de minimitzar els riscos i intentar que l’entorn de la nostra escola sigui el més segur possible, sent coneixedors que es generaren situacions complexes i de que hem de conviure amb aquesta situació.

 • L’ús de la mascareta de forma continuada per personal docent, altre personal de l’escola –personal d’administració, monitors de menjador, de extraescolars, etc.- i alumnes majors de 6 anys. És un acte de responsabilitat col·lectiva.

Valorant i fomentant l’hàbit de l’ús de les mascaretes per alumnes menors de 6 anys, ja que moltes famílies també ho fomenten en l’àmbit privat.

 • Només per algunes estones i espais es podria permetre no utilitzar la mascareta, només aplicable per alumnes i depenent de la edat, ja que durant tantes hores pot ser molt incòmode.
 • Els ratis dels grups estables haurien d’estar relacionades amb la capacitat de cada aula o espai per complir amb les distàncies de seguretat. Preferiblement 2 m., encara que l’administració permeti 1,5 m. 
 • Mantenir sempre els grups estables tal i com estiguin definits (valorar aquelles situacions complexes: menjador, patis, extraescolars, principalment) Ampliar un grup estable implica major risc i més complexitat a l’hora de rastrejar i prendre decisions de confinaments parcials.
 • Treballar amb els alumnes els hàbits de seguretat i higiene adients. Neteja de mans periòdic, mantenir distàncies de seguretat, neteja i desinfecció dels espais i material compartit (especialment pels alumnes més grans), entre d’altres aspectes.
 • Gestionar les situacions i espais que en cada moment es poden generar, ja que no és el mateix la temperatura ambiental a l’inici de curs, que les situacions que es puguin generar a l’hivern, amb pluja, etc. Ventilació d’espais, ús de calefaccions, etc.
 • Descriure de forma molt detallada les situacions d’entrada i sortida, gestió dels acompanyants, valorant les situacions que pot generar tenir germans en diferents cicles i que tenen la sortida per diferents llocs de l’escola, com es gestionen aquestes sortides i entrades en cas de mal temps-pluja-, etc.
 • Gestió del menjador mitjançant torns, neteja i desinfecció entre torns, evitar l’ús de material compartit, insistir i potenciar la neteja de mans, etc.
 • Educació física. En aquesta activitat també por generar-se situacions de risc –barreja de grups, baix ús de mascaretes, ús de material compartit, entorn de respiració i generació de “aerosols”, contacte físics, etc., per la qual cosa creiem necessari descriure molt bé com es gestiona aquesta activitat.
 • Minimitzar la realització d’activitats extraescolars, valorant que la diferent tipologia (teatre, cant coral, esports varis, música, etc.) exigeix un alt grau d’anàlisi i gestió.
 • Activitat d’Oci i Salut. No permetre la seva realització durant aquest curs. El seu funcionament implica addicionar situacions de risc no relacionat amb l’activitat principal de l’escola.
 • Valorar la realització d’altres activitats on poden generar-se situacions de risc, tant pel fet de que es puguin donar barreges de grups estables, com podria ser el transport escolar, com activitats obertes a personal de fora de l’escola, com són el club de lectura, els grups de teatre i música de pares, per exemple.
 • Definir com afectaria sobre les quotes una quarantena, confinaments parcials o altres possibles situacions relacionats amb la detecció de casos positius.
 • Millorar i potenciar la comunicació amb les famílies.

L’AFA també vol recordar que complementant a l’esforç realitzat per l’escola, és necessita també de l’esforç de les famílies (puntualitat en les entrades i sortides, seguir les recomanacions de l’escola, complir amb les normes i mesures higièniques establertes), i també és important que cada família siguem responsables en els nostres comportaments i les nostres activitats i rutines diàries, hem de ser l’exemple pels nostres fills i filles.

Bon curs 2020-2021.