Assemblea General curs 2017 2018 AMPA

El dia 28 de Novembre convoquem la propera Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Sant Gervasi curs 2017 2018. La assemblea tindrà lloc en primera convocatòria a les 17.45, i en segona convocatòria a les 18 h a l’escola.

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació de membres i Junta AMPA
2. Balanç econòmic del curs 2016-2017.
3. Resum activitats realitzades durant el curs 2016-2017
4. Calendari curs 2017-2018.
5. Aprovació de quotes del curs 2017 – 2018
6. Aprovació dels nous estatuts de l’AMPA
7. Torn obert de paraules


Versió proposta nou estatuts AMPA, per imprimir en format pdf

NOTICIES ANTERIORS I/O SEGUËNTS